BOSANSKE PIRAMIDE - SARAJEVO

Putovanja 2021 - BUS I AVIO

BOSANSKE PIRAMIDE -SARAJEVO

JEDNODNEVNI IZLET
AUTOBUSOM
Termin: 

 

OSETITE POZITIVNU ENERGIJU BOSANSKIH PIRAMIDA

USLOVI ULASKA U BOSNU I HERCEGOVINU MOŽETE POGLEDATI: http://www.evro-turs.rs/?covid-19-uslovi-za-putovanje   

 

Program putovanja:

1.Dan
PETAK

   

BEOGRAD - SARAJEVO

Polazak iz Beograda (sa dogovorenog mesta) u 23,30 h.

Vožnja autoputem do rumske petlje i dalje preko Šapca ka Loznici i graničnom prelazu Šepak (sa usputnim pauzama za prihvat gostiju i odmor).2. dan-SUBOTA
    

VISOKO - BOSANSKE PIRAMIDE (tunel Ravne) - SARAJEVO  – BEOGRAD

Nastavak putovanja preko Zvornika, Vlasenice, Han Pijeska i Sokolca ka glavnom gradu Bosne i Hercegovine i dalje prema Visokom. Dolazak u Visoko. Upoznavanje sa kompleksom bosanskih piramida. Nakon upoznavanja sa reljefom piramida odlazimo do Tunela Ravne. Sledi ulazak u kompleksnu mrežu tunela, prolaza, prostorija i podzemnih vodenih akumulacija. U tunelima se susrećemo sa velikim kamenim monolitima koji imaju blagotvornu moć na zdravlje i vitalne organe posetilaca. Posebno važna tačka je kod mega-keramičkog bloka K2 u lekovitoj prostoriji sa najvećom koncentracijom negativnih jona koja omogućavaju revitalizaciju organizma. Cirkulacija vazduha u tunelima je izuzetna i postignuta je različitim visinama stropova - prirodna ventilacija tunela. To omogućava da se posetioci osećaju veoma prijatno u tunelima, nema klaustrofobije a organizam se, tokom boravka puni pozitivnom energijom. Koncentracija negativnih jona, koji čiste atmosferu od bakterija i virusa je nekoliko desetina puta viša od prosečne i to objašnjava blagotvoran uticaj tunela na ljudski organizam. Posle obilaska tunela kratko zadržavanje u parku sa velikim brojem meditacijskih tačaka i uz tačke čakri koje pomažu u relaksaciji organizma.

U dogovoreno vreme polazak prema Sarajevu.

Dolazak u Sarajevo u popodnevnim časovima. Po dolasku turističko razgledanje grada. Obilazak grada: Vjećnica, Inat kuća, Trg Sebilj, Baščaršija, Baščaršijska džamija iz XVI veka, stari kujundžiluk, ulica Sarači, Gazi Husrev Begova džamija, Katedrala, Saborna crkva Rođenja Presvete Bogorodice, večni plamen, mostovi na Miljacki. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Prilika da se probaju autentični sarajevski ćevapi i kupe poslastice u slastičarnama. Polazak iz Sarajeva u kasnim popodnevnim časovima.  Dolazak u Beograd oko ponoći - zavisno od uslova na putu i graničnih formalnosti. Kraj programa

 

 

CENA PO OSOBI: 

 

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

 • prevoz turističkim autobusom na navedenim relacijama
 • turističko razgledanje prema programu u pratnji vodiča grupe u Sarajevu
 • usluge vodiča pratioca na putu i troškove organizacije putovanja

 

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

 • individualne troškove putnika
 • ulaznice u tunel Ravne tokom posete bosanskim piramidama – 10 € po osobi
 • putno zdravstveno osiguranje

 

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:

 • prilikom prijave uplaćuje se 30% vrednosti aranžmana, ostatak najkasnije 7 dana pre putovanja
 • platnim karticama VISA, DINA, MASTER, MAESTRO
 • agencija može odobriti i odloženo plaćanje aranžmana posle datuma početka aranžmana uz obavezu deponovanja čekova sa signiranim datumima dospeća

 

NAPOMENE:

 • Svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa
 • Organizator putovanja zadržava pravo izmene programa putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu u zavisnosti od objektivnih okolnosti).
 • Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije.
 • Svi putnici pre polaska na put moraju se upoznati sa propisanim pravilima ponašanja zemlje u koju putuju.
 • Raspored sedenja u autobusu određuje agencija u zavisnosti od redosleda prijave ili u odnosu na posebne zahteve putnika.
 • U slučaju promene na monetarnom tržištu, kao i promene u cenama prevoznika, i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana.
 • Putnici koji nisu državljani Srbije, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju

 

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 35 PUTNIKA U AUTOBUSU

AGENCIJA ORGANIZATOR ZADRŽAVA PRAVO DA OTKAŽE PUTOVANJE USLED NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA

ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA JE 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA

 

Turistička agencija „EVRO – TURS” je posrednik u prodaji aranžmana

UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA TURISTIČKE AGENCIJE

TRANŠPED TOURS''

 

Cenovnik br. 1 od 20.09.2021.