DIGITALNI ZELENI SERTIFIKAT

DIGITALNI ZELENI SERTIFIKAT

Potvrda o izvršenoj vakcinaciji protiv COVID-19 i rezultatima testiranja na zaraznu bolest SARS-CoV-2


Digitalni zeleni sertifikat predstavlja objedinjenu potvrdu kojom se dokazuje da li ste primili vakcinu protiv COVID-19 i da li imate rezultate testiranja na zaraznu bolest SARS-CoV-2.


Digitalni zeleni sertifikat predstavlja potvrdu koja je elektronski pečatirana i kao takva ne može biti falsifikovana niti zloupotrebljena. 


Digitalni zeleni sertifikat, pored ličnih podataka (ime, prezime, JMBG, pol, broj pasoša), sadrži podatke da li je lice vakcinisano, broj primljenih doza, kao i datum primanja prve i druge doze.

 

Da biste dobili Digitalni zeleni sertifikat, potrebno je da budete registrovan i prijavljen korisnik Portala eUprava. Nakon što se prijavite, pokazaće Vam se zeleno dugme Pokreni uslugu. Potrebno je da kliknete taster Pokreni uslugu, proverite Vaše podatke, potvrdite imejl adresu i za par minuta poslaćemo Vam sertifikat na imejl koji ste naveli.

Ukoliko nemate registrovan nalog na Portalu eUprava, uputstvo je u prilogu.

Uputstvo kako da se prijavite korisničkim imenom i lozinkom dostupno  uputstvo je u prilogu.

Očitavanjem QR koda na Digitalnom zelenom sertifikatu dobijaju se sledeći statusi: za vakcinaciju zelena boja ukoliko su primljene prva i druga doza vakcine, odnosno prva doza kod vakcine AstraZeneka; za rezultate PCR i antigenskog testa zelena boja ukoliko su ovi testovi urađeni u poslednja 72 sata i ukoliko su negativni; za rezultat serološkog testa zelena boja ukoliko je urađen u poslednjih 6 meseci (za nevakcinisane osobe), odnosno 2 meseca (za vakcinisane osobe) i ukoliko je IgG parametar pozitivan.


Digitalni zeleni sertifikat je besplatan.

Možete ga odštampati ili ga imati na telefonu u formi elektronskog ili mobilnog dokumenta.


Svaki registrovan korisnik Portala eUprava isključivo za sebe može da dobije Digitalni zeleni sertifikat.

Ukoliko neko od članova Vaše porodice želi da dobije Digitalni zeleni sertifikat, neophodno je da se samostalno registruje na Portalu eUprava i pokrene ovu uslugu.

 

 

 PRIMER POPUNJAVANJA DIGITALNOG ZELENOG SERTIFIKATA

 

 PRIMER  DIGITALNOG ZELENOG SERTIFIKATA