ISTANBUL-PRVI MAJ

Gradovi Evrope 2020 - BUS I AVIO

PRVI MAJ U ISTANBULU

29.04.2020. - 02.05.2020.

4 DANA / 3 NOĆENJA

AVIONOM

 

Istanbul je megalopolis nastao na dubokim slojevima 4 civilizacije (grčka, rimska, vizantijska i otomanska) i tri carstva, sa nasleđem mnogobrojnih suprotnosti koje egzistiraju zajedno. Geografski, to je grad koji povezuje dva kontinenta, Evropu i Aziju, istok i zapad, grad burne istorije i ubrzanog, modernog doba, multikulturalnosti i religijske različitosti. Zato ovaj grad vredi posetiti u bilo koje doba godine jer uvek utisku doda još po koji “ začin“ ostavljajući posetioca često bez daha sa željom da se ponovo vrati.

PROGRAM PUTOVANJA:

1. dan
Beograd – Istanbul  

Sastanak putnika na aerodromu “Nikola Tesla” 2h pre poletanja kod šaltera Plana Tours-a broj 705. Poletanje aviona u 13:05h (JU802). Dolazak u Istanbul u 15:45h. Transfer do hotela. Smeštaj u hotel. Noćenje.
2. dan
Istanbul

Doručak. Slobodan dan za individualne aktivnosti ili fakultativni obilazak znamenitosti Istanbula u pratnji lokalnog vodiča – Plato Topkapi (Hipodrom, Plava Džamija, Aja Sofija, Dvorac Topkapi). Slobodno popodne. Noćenje.

3. dan
Istanbul 
Doručak. Slobodan dan za individualne aktivnosti ili fakultativni odlazak u Vaseljensku patrijaršiju i na krstarenje Bosforom. Slobodno popodne. Noćenje.
4. dan
Istanbul – Beograd 
Doručak. Napuštanje hotela. Slobodan dan za individualne aktivnosti ili fakultativni obilazak Dolmabahče palate. Transfer do aerodroma. Poletanje aviona u 16:40h (JU803). Sletanje na aerodrom „Nikola Tesla“ u 17:20h. Kraj programa. 

 

 

Termin putovanja Hotel

Cena po 
osobi

FIRST MINUTE
DO 29.02.2020.

29.04. - 02.02.2020 Hanidiye 3* 339 319€

Placanje u dinarskoj protivvrednosti po zvanicnom srednjem kursu dinara.

 

POPUSTI I DOPLATE:
• deca do 12 godina u pratnji dve odrasle osobe imaji popust 20 € ,
• treća odrasla osoba u 1/2+1 sobi ima popust 10 € ,
• doplata za 1/1 sobu 85 € .

 

ARANŽMAN OBUHVATA:
• avio prevoz na relaciji Beograd – Istanbul – Beograd (prevoznik Airserbia),
• aerodromske takse: 114 € (podložno promeni),
• transfer aerodrom – hotel – aerodrom,
• smeštaj u hotelu sa 3* na bazi 3 noćenja sa doručkom (kontinentalni švedski sto),
• smeštaj u 1/2 i 1/2+1 sobama,
• usluge lokalnih vodiča,
• agencijske usluge.

 

ARANŽMAN NE OBUHVATA:
• fakultativne programe,
• međunarodno zdravstveno osiguranje.

 

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA:
• Aja Sofija + Plava Džamija + Hipodrom + Topkapi palata - Cena 50 € obuhvata: autobuski prevoz od hotela do Platoa Topkapi (individualan povratak u hotel), ulaznice (u Topkapi palati nije uključena ulaznica za harem), slušalice u Aja Sofiji, usluge lokalnog vodiča;
• Vaseljenska patrijaršija i Krstarenje Bosforom - Cena 25 € obuhvata: autobuski prevoz,obilazak Vaseljenske patrijaršije, vožnju brodom i usluge lokalnog vodiča);
• Dolmabahče palata - Cena 35 € obuhvata: ulaznicu za palatu (centralni deo - ulaznica za harem nije uključena) usluge lokalnog vodiča;

 

Minimum za realizaciju fakultativnih izleta je 15 putnika (po navedenim cenama). Prijavljivanje za izlete je priikom prijavljivanja za putovanje, a plaćanje je u Istanbulu.

 

SMEŠTAJ U NAVEDENOM HOTELU:
Hotel Hamidiye 3*
Lokacija: Hotel se nalazi na manje od 2 km od Plave džamije i Aja Sofije.
Sadržaj: Hotel raspolaže restoranom, WiFi-om, liftom.

Smeštaj: Sobe su dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem, opremljene kupatilom sa fenom za kosu, klimom, telefonom, SAT TV-om.
Usluga: Noćenje sa doručkom (doručak je po principu samoposluživanja - kontinentalni švedski sto)
Više informacija o hotelu na http://www.hamidiyehotel.com

 

Kalkulacija je rađena za najmanje 20 putnika.

 

NAPOMENA
Agencija ne snosi odgovornost za nedobijanje vize i u tom slučaju smatra se da je putnik odustao od putovanja i podleže troškovima otkaza putovanja prema Opštim uslovima. U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Preporučuje se putnicima, državljanima Srbije, da se informišu o uslovima ulaska u zemlje u koju putuju (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...). Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Uz ovaj program važe opšti uslovi organizatora putovanja licenca OTP 80/2020 kategorija A 40 od 31.01.2020.

 

Cenovnik br. 1 od 14.02.2020.

 

MOGUĆI NAČINI PLAĆANJA:
1) 30% prilikom rezervacije, a ostatak 10 dana pre putovanja,
2) 30% prilikom rezervacije, a ostatak na jednake rate čekovima građana do 20.08.2020. godine ,
3) Platnim karticama (Dina, Master, Maestro, Visa).


 

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu Organizator ima garancije putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0047/2020 od 10.01.2020., zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300068824 od 28.01.2020. godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad”.

 

Turistička agencija „EVRO – TURS“ OTP 21/2020 KATEGORIJA A25 je posrednik u prodaji aranžmana.

 

organizator putovanja je turistička agencija PLANA TOURS, licenca OTP 80/20 kategorija A40.

 

uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja organizatora putovanja.

 


Informacije
Newsletter lista
Preporučujemo