SAN MARINO

Gradovi Evrope 2018

PRAZNIČNI ŠOPING U SAN MARINU

sa obilaskom Ravene, Ferare i Padove

autobusom 5 dana 2 noći

termini boravka: 14.02.-18.02.2018.

San Marino je po veličini treća najmanja republika u Evropi, posle Vatikana i Monaka, smeštena je u istočnom delu Apeninskog poluostrva. Legenda kaže da je San Marino osnovao Sv. Marin sa ostrva Raba. Zbog progona hrišćana sklonio se na obližnje brdo Monte Titano, gde je izgradio malu kapelu. Ta kapela je činila jezgro budućeg grada - San Marino, glavnog grada istoimene republike koja je osnovana 301.godine i danas broji oko 32.000 Ova mala republika je bescarinska zona pa su cene znatno jeftinije i pristupačnije i samim time je San Marino idealna destinacija koju trebate posetiti pred praznike kako biste iskoristili priliku za povoljan šoping.

 

PROGRAM PUTOVANJA:

 


1.Dan

BEOGRAD
Polazak iz Beograda u 20h (tačno mesto polaska biće naknadno saopšteno). Noćna vožnja kroz Hrvatsku, Sloveniju i Italiju sa usputnim pauzama radi odmora i carinskih formalnosti.2.Dan

RAVENA - RIMINI
U prepodnevnim satima dolazak u Ravenu. U okviru svojih drevnih zidina Ravena čuva najbogatije nasleđe mozaika, od kojih većina datira iz V i VI veka. Iz tog razloga ranohrišćanske i vizantijske crkve i krstionice, priznate su kao deo svetske baštine UNESCO. Po dolasku razgledanje grada : Trg naroda, spomenik Garibaldija, kapela u kojoj se nalazi grob čuvenog poete Dantea Alegijerija, šetnja do crkve San Vitale, mauzolej Gala Placidija...Slobodno vreme sve do polaska za Rimini. Dolazak u Rimini u popodnevnim časovima i smeštaj u hotel.  Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje.

 


3. dan

RIMINI – SAN MARINO – RIMINI
Doručak. Nakon doručka odlazak grupe na fakultativni izlet u San Marino. Po dolasku razgledanje grada : Bazilika Sv. Marina, datira iz 19.veka i čuva relikvije sveca zaštitnika ovog grada, Gradska većnica, kule San Marina: Guaita iz XI veka, Cesta iz XIII veka i Montale XIV vek. Slobodno vreme za individualne aktivnosti u jednoj od najmanjih država na svetu. Sledi odlazak grupe u tržni centar Atlante u mestašcu Dogano (www.centroatlante.com) . Slobodno vreme za šoping. Povratak u hotel. Noćenje.

 
4. dan

RIMINI - FERARA - PADOVA
Doručak.Nakon doručka napuštanje hotela i odlazak grupe za Feraru. Grad je okružen renesansnim zidinama iz XV I XVI veka  u okviru kojih se nalazi zaostavština porodice Deste. Po dolasku u Feraru razgledanje grada: Castello Estense – simbol Ferare, koji se nalazi u samom centru grada, Gradska većnica, Katedrala, Pozorište...nakon razgledanja slobodno vreme sve do polaska za Padovu. Po dolasku u Padovu šetnja gradom: Trg Prato della Vale, Bazilika Sv Antonia Padovanskog, Palazzo della Ragione, Caffe Pedrocchi, Piazza Erbe...Slobodno vreme za šetnju i individualne aktivnosti do ranih večernjih časova kada je planiran polazak za Beograd. Noćna vožnja kroz Italiju, Sloveniju i Hrvatsku sa usputnim pauzama radi odmora i carinskih formalnosti. 


5. dan

BEOGRAD

Dolazak u Beograd u jutarnjim satima... (Kraj usluga).

Agencija zadržava pravo da usled nepredvidjenih situacija promeni redosled programa.
PROGRAM PUTOVANJA

TERMIN PUTOVANJA CENA ARANŽMANA
14.02.-18.02.2018. 130€

Plaćanje se vrši u dinarima prema prodajnom kursu AIK banke za devize na dan uplate

 

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

    • prevoz turističkim mini-busom ili autubusom (audio, video A/C) na datoj relaciji po programu,
    • smeštaj na bazi 2 noćenja sa doručkom (kontinentalni) u hotelu 3* u Riminiju ili bližoj okolini u 1/2 ili 1/2+1 standardnim sobama (opremljene telefonom, TV-om, kupatilom),
    • obilazak gradova prema programu putovanja,
    • usluge vodiča – pratioca tokom putovanja,
    • troškove organizacije putovanja

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

    • obavezno medjunarodno putno zdravstveno osiguranje,
    • Obaveznu boravišnu taksu - plaća se na recepciji hotela – 1,50€ po osobi po danu za hotel 3*,
    • individualne troškove putnika.

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:

    • ugovoreni–započeti način plaćanja se ne može naknadno menjati,
    • gotovinski: prilikom prijave putovanja vrši se uplata u iznosu od 30% od ukupne cene aranžmana, ostatak najkasnije 10 dana pre putovanja,
    • platnim karticama: VISA, Master, Dina, Maestro,
    • cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa, u suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni.


POPUSTI I DOPLATE:

    • doplata za jednokrevetnu sobu - 40€

 

HOTELI: Smeštaj je u hotelu 3* u Riminiju ili okolini. Hotel ima restoran, a svaka soba ima tuš/WC. Tačan naziv hotela biće poznat 10 dana pre puta.
   

Organizator putovanja je Turistička agencijaEVRO – TURS“  , licenca licenca OTP br. 14/2010. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja. Aranžman je rađen na bazi od minimum 40 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.

NAPOMENE:

    • Svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa
    • Organizator putovanja zadržava pravo izmene programa putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti). Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja Organizatora.
    • Smeštajni objekti u ovom programu su kategorisani od strane Turističke Asocijacije Italije.
    • Doručak u hotelima u Italiji je dosta skroman i obuhvata: salamu, sir, slatko pecivo , tople i hladne napitke.
    • Za realizaciju fakultativnih izleta potreban je minimum od 25 putnika da bi se isti realizovali.
    • U slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana.
    • Evro - Turs ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije , koje nisu u skladu sa elementima zaključenih ugovora o putovanju.
    • Obaveza je putnika da za putovanje obezbedi ispravan putni dokument i da se pridržava carinskih i drugih propisa. Organizator ne snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize i nije odgovoran ukoliko pogranične ili imigracione službe ne odobre ulazak putnika u drugu zemlju. Putnik sam snosi troškove svog povratka u Srbiji. U slučaju gubitka putnog dokumenta, putnik sam snosi troškove svog boravka u mestu konzularnog predstavništva kao i troškove puta priključenja grupi ili povratku u Srbiju.
    • Putnici koji nisu državljani Srbije, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
    • Raspored sedenja u autobusu po redosledu prijave. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija na dan polaska i naknadne izmene nisu moguće.
    • Ulaz je moguć samo na obeleženim parkinzima ili benzinskim pumpama duž autoputa.
    • Sastavni deo programa su Opšti uslovi putovanja organizatora i YUTA standardi.


Informacije
Newsletter lista
Preporučujemo
Poslednje dodato
X