SOFIJA

Gradovi Evrope 2020 - BUS I AVIO

SOFIJA

Jednodnevni izlet autobusom

12.12.2020.

 

Sofija je glavni i najveći grad Bugarske. Nalazi se na zapadu zemlje, u Sofijskoj oblasti. Prostire se na površini od 492 kvadratna kilometra, a u njoj živi oko 1 260 000 stanovnika. Sofija je trinaesta po veličini prestonica u Evropskoj uniji, a ujedno je politički, ekonomski, obrazovni, kao i kulturni centar Bugarske.Tokom svoje duge istorije stalno se razvijala, a svaki istorijski period ga je obogatio brojnim tragovima koji danas upotpunjuju njegov izgled, tako da je danas krase mnoge arhitektonske i istorijske znamenitosti. 


 

PROGRAM PUTOVANJA:

Polazak iz Beograda  oko 05.30h sa parkinga kod Sava Centra. Vožnja kroz Srbiju i Bugarsku uz kraće pauze radi odmora. Dolazak u Sofiju u oko podneva. Slobodno vreme za šoping. Fakultativni  obilazak grada: Crkva Aleksandra Nevskog, Nacionalni teatar, stara Crkva Sv. Sofije, Ruska Crkva, Rotonda, arheološki muzej, Crkva Sv. Nedelje, Sobranje...Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Fakultativno-odlazak u tržni centar " IKEA".  Polazak za Srbiju sa dogovorenog mesta i vremena  (oko 19 h). Dolazak u Beograd posle ponoći.


 

CENA PO OSOBI: 20€

Aranžman obuhvata:
• prevoz turističkim autobusom 16 do 90 sedišta na datoj relaciji (AC, CD-DVD oprema),
• usluge turističkog pratioca grupe tokom putovanja,
• agencijske usluge

Aranžman ne obuhvata:
• individualne troškove
• obilazak grada 5 eura
• COVID +putno osiguranje

Način plaćanja:
• prilikom rezervacije
• platnim karticama (dina, visa, master i maestro)

Uslovi plaćanja:
• Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti na dan plaćanja po srednjem kurs NBS.

Napomena: Putnici koji nisu državljani Srbije obavezni su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju.  

FAKULTATIVNI IZLETI: Izleti se organizuju u saradnji sa lokalnim partnerom. Cene izleta su podložne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika. Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 25 putnika, a u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate. Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… 

Minimum za realizaciju putovanja je 55 putnika.
Minimum za realizaciju fakultativnih programa je 25 osoba.
Rok za prijavu: do popune slobodnih mesta, broj mesta ograničen.

 

Turistička agencija „EVRO – TURS“ je posrednik u prodaji aranžmana.

 Organizator putovanja je LAVLI TRAVEL  (licenca OTP 03/2020 kategorija A40).

Uz ovaj program važe Opšti Uslovi Putovanja turističke agencije LAVLI TRAVEL.
U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 3 dana pre početka putovanja. 


Informacije
Newsletter lista
Preporučujemo
Poslednje dodato