SVETINJE MAKEDONIJE

Poklonička putovanja

Mavrovsko jezero - Ohrid - Sveti Naum - Prespansko jezero - Prohor Pčinjski - Lešje

Termini u pripremi

4 dana / 2 noćenja

duhovnik na putovanju: prezviter Aleksandar Jovanović


PROGRAM PUTOVANJA:

 1.Dan : BEOGRAD

Polazak iz Beograda u 23:00 časova ispred crkve Sv.Đorđa na Banovom Brdu. Noćna vožnja kroz Srbiju i Makedoniju sa usputnim pauzama radi odmora i carinskih formalnosti.

 2.Dan : MAVROVSKO JEZERO – OHRID

U ranim jutarnjim časovima dolazak grupe na Mavrovsko jezero. Ovo najveće veštačko jezero u Makedoniji, nalazi se na 1220 metara nadmorske visine i deo je nacionalnog parka Mavrovo. Na sredini jezera nalazi se potopljena (do pola) crkva Svetog Marka podignuta 1850. god. Sledi poseta manastiru Sveti Jovan Bigorski u blizini Galičnika, na levoj obali reke Radike. Crkva je posvećena Svetom Jovanu Preteči čija se čudotovorna ikona čuva u manastiru. Čuveni ikonostas u drvorezu radio je još 1801. godine Petar Filipović. Nastavak puta za Ohrid. Po dolasku u Ohrid smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.

 3.Dan : OHRID – SVETI NAUM – PRESPANSKO JEZERO

Doručak. Nakon doručka odlazak grupe do Svetog Nauma. Poseta manastirskom kompleksu i poklonjenje moštima ovog svetitelja. Po obilasku manstirskog kompleksa nastavak puta za Prespansko jezero koje se nalazi u oblasti Resan, okruženo je planinama Babe i Galičica, a poznato je i kao jezero – blizanac Ohridskog jezera. Obilazak crkve Svetog Đorđa iz X veka jedan od najznačajnijih kulturnih i istorijskih spomenika na Balkanu koja se nalazi u selu Kurbinovu. Povratak grupe za Ohrid i razgledanje znamenitosti i svetinja u Ohridu: spomenik ohridskim prosvetiteljima svetom Klimentu i Naumu, crkva Svete Bogorodice Perivlepte, crkva Sveti Jovan Kaneo, crkva Svetog Ćirila i Metodija. Slobodno vreme. Noćenje.

4.Dan : OHRID – PROHOR PČINJSKI  – LEŠJE –BEOGRAD 

Doručak. Napuštanje hotela i polazak grupe za Prohor Pčinjski. Dnevna vožnja kroz Makedoniju i Srbiju sa usputnim pauzama radi odmora i carinskih formalnosti. Oko podneva dolazak grupe u manastir Prohor Pčinjski koji se nalazi na obroncima planine Kozjak. Nakon posete manastiru nastavak puta ka manastiru Pokrova Presvete Bogorodice u mestu Lešje u okolini Paraćina. Nakon obilaska manastira polazak grupe za Beograd. Dolazak grupe u Beograd u večernjim časovima. KRAJ PROGRAMA.

  
CENA PO OSOBI: 75€
(plaćanje na tri rate deponovanim čekovima)

 

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

-       Prevoz autobusom turističke klase prema relacijama iz programa.

-       Smeštaj u Ohridu u hotelu “LOVEC” 3* u dvokrevetnim i trokrevetnim sobama na bazi 2 noćenja sa

        doručkom.

-       Obilasci Mavrovskog jezera, Ohrida, Svetog Nauma, Prespanskog jezera, Prohora Pčinjskog i Lešja.

-       Usluge pratioca grupe.

-       Troškove organizacije putovanja.

 

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

-        Međunarodno putno osiguranje.

-        Ulaznice za određene objekte u Ohridu.

-        Individualne troškove putnika.

 

 NAPOMENA: Za boravak u Makedoniji nije neophodan pasoš već samo lična karta!

   Organizator putovanja: Turistička agencija EVRO – TURS“ (Licenca OTP 14/2010.)

Aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika.  Usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Moguće je izvršiti realizaciju programa uz manji broj prijavljenih putnika uz doplatu.

 Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije “EVRO-TURS ” .


Informacije
Newsletter lista
Poslednje dodato