BOSANSKE PIRAMIDE I SARAJEVO

Putovanja - Evropski gradovi 2023

Bosanske piramide i Sarajevo

2 dana / 1 noćenje autobusom

Termin:  

14.10-15.10.2023.

Osetite pozitivnu energiju Bosanskih piramida

Dnevna vožnja ka Sarajevu

 

 

 

Sarajevo je glavni grad Bosne i Hercegovine i njen najveći urbani, kulturni i ekonomski centar. Uz nekoliko nacionalnih i gradskih pozorišnih kuća, muzeja i kulturnih institucija, Sarajevo je i važno mesto na kulturnoj mapi ovog dela evropskog kontinenta. Svake godine je grad na reci Miljacki domaćin niza kulturnih festivala međunarodnog karaktera, među kojima su najznačajniji: Sarajevski filmski festival (SFF), Sarajevski jazz festival, letnji kulturni festival “Baščaršijske noći”, teatarski festival novih produkcija “MESS”, “Sarajevska zima” i Svetski televizijski festival orijentalne muzike. Sarajevo - Olimpijski grad i grad kojeg nazivaju evropskim Jerusalimom. Duh zapada i istoka. Ljudi vrlo rado odlaze u ovaj grad, jer nudi jedinstvenu kulturnu baštinu. Čarobni grad u kojem ćete naučiti da malo zastanete, zaboravite na prebrzi tempo života, popijete i pojedete lagano, uživajući u kafi i sarajevskim ćevapima, pitama ispod sača, baklavama...

 

Program putovanja:

 

 

 

 

 

1.Dan 

Subota 14.10.2023. 

BEOGRAD - SARAJEVO

Polazak iz Beograda (parking na Studentskom trgu ili sa dogovorenog mesta) u 06,00 h. Vožnja autoputem do rumske petlje i dalje preko Šapca ka Loznici i graničnom prelazu Šepak (sa usputnim pauzama za prihvat gostiju i odmor). Nastavak putovanja preko Zvornika,Vlasenice, Han Pijeska i Sokolca ka glavnom gradu Bosne i Hercegovine.

Dolazak u Sarajevo u ranim popodnevnim časovima. Fakultativni odlazak na Vrelo reke Bosne. Uživanje u lepoti izvora i malih jezera koji se formiraju oko vrela u prelepom parku.

Smeštaj u hotel i kratak odmor. U dogovoreno vreme polazak na turističko razgledanje grada. Obilazak grada: Vjećnica, Inat kuća, Baščaršija, Baščaršijska džamija iz XVI veka,  Sebilj, stari kujundžiluk, ulica Sarači, Gazi Husrev Begova džamija, Katedrala, Saborna crkva Rođenja Presvete Bogorodice, večni plamen, mostovi na Miljacki. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Prilika da se probaju autentični sarajevski ćevapi i kupe poslastice u slastičarnama. Povratak u hotel. Noćenje.

 

 

 2.Dan
   

Nedelja 15.10.2023. 

SARAJEVO -  VISOKO - BOSANSKE PIRAMIDE - BEOGRAD

Doručak.  Napuštanje hotela i pakovanje stvari do 08,30 h.Dolazak u Visoko. Upoznavanje sa kompleksom bosanskih piramida. Nakon upoznavanja sa reljefom piramida odlazimo do Tunela Ravne. Sledi ulazak u kompleksnu mrežu tunela, prolaza, prostorija i podzemnih vodenih akumulacija. U tunelima se susrećemo sa velikim kamenim monolitima koji imaju blagotvornu moć na zdravlje i vitalne organe posetilaca. Posebno važna tačka je kod mega-keramičkog bloka K2 u lekovitoj prostoriji sa najvećom koncentracijom negativnih jona koja omogućavaju revitalizaciju organizma. Cirkulacija vazduha u tunelima je izuzetna i postignuta je različitim visinama stropova - prirodna ventilacija tunela.To omogućava da se posetioci osećaju veoma prijatno u tunelima, nema klaustrofobije a organizam se, tokom boravka puni pozitivnom energijom. Koncentracija negativnih jona, koji čiste atmosferu od bakterija i virusa je nekoliko desetina puta viša od prosečne i to objašnjava blagotvoran uticaj tunela na ljudski organizam. Posle obilaska tunela kratko zadržavanje u parku sa velikim brojem meditacijskih tačaka i uz tačke čakri koje pomažu u relaksaciji organizma.

Slobodno vreme. Povratak u Sarajevo. Polazak iz Sarajeva u kasnim popodnevnim časovima.  Dolazak u Beograd oko ponoći - zavisno od uslova na putu. Kraj programa.

 

CENA ARANŽMANA: 65€ PO OSOBI

                                                  Doplata za 1/1 sobu 15€ (isključivo na upit)

   

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

 • prevoz turističkim autobusom ili kombi busom (sa klima-uređajem i video-opremom)
 • smeštaj na bazi 1 noćenja sa doručkom u hotelu GRAND ili WALTER u Sarajevu
 • turističko razgledanje prema programu u pratnji vodiča grupe u Sarajevu
 • poseta bosanskim piramidama
 • usluge vodiča pratioca na putu
 • troškove organizacije putovanja

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

 • individualne troškove putnika
 • ulaznice u tunel Ravne sa stručnim vodstvom - 15 € po osobi
 • fakultativni obilazak Vrela Bosne – minimum 20 osoba – 5 € po osobi
 • putno zdravstveno osiguranje - PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE SE PREPORUČUJE ZA PUTOVANJE U INOSTRANSTVO
 

Prijavljivanje za fakultativne usluge obavlja se isključivo prilikom prijave za aranžman

 

DOPLATE:

 • doplata za jednokrevetnu sobu je 15 € za 1 noćenje (isključivo na upit i po specijalnom zahtevu)

 

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:

 • plaćanje u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate po srednjem kursu NBS
 • prilikom prijave uplaćuje se 30% vrednosti aranžmana, ostatak najkasnije 7 dana pre putovanja
 • platnim karticama VISA, DINA, MASTER, MAESTRO
 • agencija može odobriti i odloženo plaćanje aranžmana posle datuma početka aranžmana uz obavezu deponovanja čekova sa signiranim datumima dospeća ili administrativnom zabranom po posebnom dogovoru.

 

NAPOMENE:

 • Građani Republike Srbije mogu da putuju u Bosnu i Hercegovinu i sa važećom ličnom kartom. Deca starosti do 18 godina moraju imati pasoš čiji rok važenja nije manji od 3 meseca.
 • Svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa.
 • Organizator putovanja zadržava pravo izmene programa putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu u zavisnosti od objektivnih okolnosti).
 • Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije.
 • Svi putnici pre polaska na put moraju se upoznati sa propisanim pravilima ponašanja zemlje u koju putuju.
 • Raspored sedenja u autobusu određuje agencija u zavisnosti od redosleda prijave ili u odnosu na posebne zahteve putnika.
 • U slučaju promene na monetarnom tržištu, kao i promene u cenama prevoznika, i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana.
 • Putnici koji nisu državljani Srbije, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.

 

PREMA ZAKONU O TURIZMU ORGANIZATOR PUTOVANJA IMA PROPISANU POLISU OSIGURANJA BROJ 470000050465 OD 06.12.2021. GODINE – ROK VAŽENJA 01.10.2022. GODINE, POLISA TRIGLAV OSIGURANJE ADO, BEOGRAD U VISINI OD 30.000 EVRA ZA SLUČAJ INSOLVENTNOSTI ORGANIZATORA PUTOVANJA I ZA SLUČAJ NAKNADE ŠTETE KOJA SE PROUZROKUJE PUTNIKU NEISPUNJENJEM, DELIMIČNIM ISPUNJENJEM ILI NEUREDNIM ISPUNJENJEM OBAVEZA ORGANIZATORA PUTOVANJA KOJE SU ODREĐENE OPŠTIM USLOVIMA I PROGRAMOM PUTOVANJA

 

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 35 PUTNIKA U AUTOBUSU

AGENCIJA ORGANIZATOR ZADRŽAVA PRAVO DA OTKAŽE PUTOVANJE USLED NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA

ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA JE 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA

UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA TURISTIČKE AGENCIJE

TRANŠPED TOURS

 

Cenovnik br. 4 od 21.09.2023.

 


Informacije
Newsletter lista
Poslednje dodato