BOSANSKE PIRAMIDE - SARAJEVO

Putovanja 2022 - BUS I AVIO

BOSANSKE PIRAMIDE -SARAJEVO

2 DANA/ 1 NOĆENJE

AUTOBUSOM

Termin: 22.10.2022.

 

OSETITE POZITIVNU ENERGIJU BOSANSKIH PIRAMIDA

 

Program putovanja:

1.dan

SUBOTA

17.09.

   

BEOGRAD - SARAJEVO

Polazak iz Beograda (parking na Studentskom trgu ili sa dogovorenog mesta) u 06,00 h. Vožnja autoputem do rumske petlje i dalje preko Šapca ka Loznici i graničnom prelazu Šepak (sa usputnim pauzama za prihvat gostiju i odmor). Nastavak putovanja preko Zvornika,Vlasenice, Han Pijeska i Sokolca ka glavnom gradu Bosne i Hercegovine.

 

Dolazak u Sarajevo u ranim popodnevnim časovima. Fakultativni odlazak na Vrelo reke Bosne. Uživanje u lepoti izvora i malih jezera koji se formiraju oko vrela u prelepom parku.

Smeštaj u hotel i kratak odmor. U dogovoreno vreme polazak na turističko razgledanje grada. Obilazak grada: Vjećnica, Inat kuća, Baščaršija, Baščaršijska džamija iz XVI veka,  Sebilj, stari kujundžiluk, ulica Sarači, Gazi Husrev Begova džamija, Katedrala, Saborna crkva Rođenja Presvete Bogorodice, večni plamen, mostovi na Miljacki. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Prilika da se probaju autentični sarajevski ćevapi i kupe poslastice u slastičarnama. Povratak u hotel. Noćenje.2.dan

18.09.

NEDELJA

    

SARAJEVO- VISOKO - BOSANSKE PIRAMIDE  – BEOGRAD

Doručak.  Napuštanje hotela i pakovanje stvari do 08,30 h. Dolazak u Visoko. Upoznavanje sa kompleksom bosanskih piramida. Nakon upoznavanja sa reljefom piramida odlazimo do Tunela Ravne. Sledi ulazak u kompleksnu mrežu tunela, prolaza, prostorija i podzemnih vodenih akumulacija. U tunelima se susrećemo sa velikim kamenim monolitima koji imaju blagotvornu moć na zdravlje i vitalne organe posetilaca. Posebno važna tačka je kod mega-keramičkog bloka K2 u lekovitoj prostoriji sa najvećom koncentracijom negativnih jona koja omogućavaju revitalizaciju organizma. Cirkulacija vazduha u tunelima je izuzetna i postignuta je različitim visinama stropova - prirodna ventilacija tunela. To omogućava da se posetioci osećaju veoma prijatno u tunelima, nema klaustrofobije a organizam se, tokom boravka puni pozitivnom energijom. Koncentracija negativnih jona, koji čiste atmosferu od bakterija i virusa je nekoliko desetina puta viša od prosečne i to objašnjava blagotvoran uticaj tunela na ljudski organizam. Posle obilaska tunela kratko zadržavanje u parku sa velikim brojem meditacijskih tačaka i uz tačke čakri koje pomažu u relaksaciji organizma.

Slobodno vreme. Povratak u Sarajevo. Polazak iz Sarajeva u kasnim popodnevnim časovima.  Dolazak u Beograd oko ponoći - zavisno od uslova na putu. Kraj programa.

 

 

CENA PO OSOBI: 55€ 

*doplata za 1/1 sobu 15 € (isključivo na upit)
(u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate)

 

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

 • prevoz turističkim autobusom ili kombi busom na navedenim relacijama(sa klima-uređajem i video-opremom)
 • smeštaj na bazi 1 noćenja sa doručkom u hotelu GRAND ili WALTER u Sarajevu
 • turističko razgledanje prema programu u pratnji vodiča grupe u Sarajevu
 • poseta bosanskim piramidama
 • usluge vodiča pratioca na putu i troškove organizacije putovanja

 

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

 • individualne troškove putnika
 • ulaznice u tunel Ravne sa stručnim vodičem – 15 € po osobi
 • fakultativni obilazak Vrela Bosne- minimum 20 osoba - 5 € po osobi
 • putno zdravstveno osiguranje-PUTNO ZDRAVSTVENO OSFIGURANJE SE PREPORUČUJE ZA PUTOVANJE U INOSTRANSTVO

 
Prijavljivanje za fakultativne usluge obavlja se isključivo prilikom prijave za aranžman

 

DOPLATE:

 • doplata za jednokrevetnu sobu je 15 € za 1 noćenje (isključivo na upit i po specijalnom zahtevu)

 


USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:
 

 • plaćanje u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate po srednjem kursu NBS
 • prilikom prijave uplaćuje se 30% vrednosti aranžmana, ostatak najkasnije 7 dana pre putovanja
 • platnim karticama VISA, DINA, MASTER, MAESTRO
 • agencija može odobriti i odloženo plaćanje aranžmana posle datuma početka aranžmana uz obavezu deponovanja čekova sa signiranim datumima dospeća 

 

NAPOMENE:

 • Građani Republike Srbije mogu da putuju u Bosnu i Hercegovinu i sa važećom ličnom kartom. Deca starosti do 18 godina moraju imati pasoš čiji rok važenja nije manji od 3 meseca.
 • Svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa.
 • Organizator putovanja zadržava pravo izmene programa putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu u zavisnosti od objektivnih okolnosti).
 • Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije.
 • Svi putnici pre polaska na put moraju se upoznati sa propisanim pravilima ponašanja zemlje u koju putuju.
 • Raspored sedenja u autobusu određuje agencija u zavisnosti od redosleda prijave ili u odnosu na posebne zahteve putnika.
 • U slučaju promene na monetarnom tržištu, kao i promene u cenama prevoznika, i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana.
 • Putnici koji nisu državljani Srbije, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.

  

PREMA ZAKONU O TURIZMU ORGANIZATOR PUTOVANJA IMA PROPISANU POLISU OSIGURANJA BROJ 470000050465 OD 06.12.2021. GODINE – ROK VAŽENJA 01.10.2022. GODINE, POLISA TRIGLAV OSIGURANJE ADO, BEOGRAD U VISINI OD 30.000 EVRA ZA SLUČAJ INSOLVENTNOSTI ORGANIZATORA PUTOVANJA I ZA SLUČAJ NAKNADE ŠTETE KOJA SE PROUZROKUJE PUTNIKU NEISPUNJENJEM, DELIMIČNIM ISPUNJENJEM ILI NEUREDNIM ISPUNJENJEM OBAVEZA ORGANIZATORA PUTOVANJA KOJE SU ODREĐENE OPŠTIM USLOVIMA I PROGRAMOM PUTOVANJA

  

 

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 35 PUTNIKA U AUTOBUSU 

AGENCIJA ORGANIZATOR ZADRŽAVA PRAVO DA OTKAŽE PUTOVANJE USLED NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA 

ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA JE 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA 

Turistička agencija „EVRO – TURS” je posrednik u prodaji aranžmana

UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA TURISTIČKE AGENCIJE

"TRANŠPED TOURS'' 

Cenovnik br. 2 od 17.08.2021.