DVORCI TRANSILVANIJE

Putovanja - Evropski gradovi 2023

DVORCI TRANSILVANIJE

ALBA JULIJA – SIGIŠOARA – BRAŠOV – SIBINJ

fakultativno: ZAMAK BRAN, MANASTIR SINAJA, DVORAC PELEŠ

2 noćenja / 4 dana 

AUTOBUSOM 

 Transilvanija je oduvek bila interesantna destinacija za putovanje. Planinski deo Rumunije u kojem danas živi oko 5 miliona stanovnika. Značajni gradovi su Brašov, Sibiu i Sigišoara, a postoji i veliki broj sela u okolini. Ova sela su mnogo zanimljiva jer se u njima i dan danas jako drži do tradicije i starih običaja.

PROGRAM PUTOVANJA

1. DAN,                        BEOGRAD

Polazak iz Beograda oko 23:30h sa glavne autobuske stanice BAS, centar Beograda, ulaz iz Karađorđeve ulice preko puta hotela Mr. President (tačno vreme biće poznato najkasnije dan pred putovanje - organizator šalje obaveštenje svim putnicima sa svim detaljima polaska, ukoliko ne dobijete obaveštenje dan pred putovanje, najkasnije do 14h, obavezno kontaktirajte agenciju). Noćna vožnja pored Vršca ka Rumuniji, sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora.

2. DAN,                        ALBA JULIJA – SIGIŠOARA

U ranim jutarnjim satima dolazak u Alba Juliju., grad nekada poznat i kao Erdeljski Beograd, podignut od strane Rimljana na mestu antičkog grada Apuluma. U XVIII veku dobija prepoznatljivu tvrđavu u obliku zvezde. Unutar tvrđave kao pandan jedna drugoj stoje pravoslavna i katolička crkva. Upoznavanje sa gradom i kraće slobodno vreme. Polazak za Sigišoaru, najočuvaniji srednjovekovni grad Rumunije, u kom je 1431. godine, rođen kontroverzni vlaški vladar Vlad Cepeš, poznatiji kao Drakula. Razgledanje starog gradskog jezgra Sigišoare, koje se nalazi na Listi svetske kulturne baštine UNESCO-a. Nastavak putovanja ka hotelu. Smeštaj u hotel. Noćenje.

3. DAN,                        ZAMAK BRAN (fakultativno) – BRAŠOV

Doručak. Slobodno vreme ili odlazak na fakultativni izlet i posetu zamku Bran. Dolazak do zamka Bran u Transilvaniji koji su podigli vitezovi Tevtonskog reda u XIII veku. U ovom zamku bio je zatvoren kontroverzni vlaški vladar Vlad Cepeš, poznatiji kao Drakula. Tokom prve polovine XX veka zamak Bran bio je, inače, rezidencija Ferdinanda i Marije, drugog rumunskog kraljevskog para (roditelja Marije, kraljice Jugoslavije). Fakultativna poseta zamku. Posle podne odlazak u Brašov, centar jugoistočne Transilvanije i jedan od najlepših gradova Rumunije. Panoramsko razgledanje grada: Crna crkva iz XV veka (najveća gotička crkva između Beča i Carigrada), Kapija Ekaterina (1559. god), kuća Hiršer (1545. god), stara gradska većnica (1420. god), sagrađene u renesansnom stilu (od kojih je ova poslednja zadržala elemente gotike)... Slobodno vreme. Povratak u hotel. Noćenje.

4. DAN,                        MANASTIR SINAJA / DVORAC PELEŠ (fakultativno) – SIBINJ – BEOGRAD

Doručak. Odjava iz hotela i pakovanje stvari do 9h. Slobodno vreme ili fakultativna poseta manastiru Sinaja (XVII vek) i dvorcu Peleš, letnjoj rezidenciji prvog rumunskog kraljevskog para Karola I Hoencolerna i Elizabete. Polazak za Sibinj, grad u južnoj Transilvaniji, koji je 2007. godine, nakon ulaska Rumunije u Evropsku uniju, nosio titulu kulturne prestonice Evrope. Razgledanje starog gradskog jezgra Sibiua, koji nosi tradicionalni epitet „muzej na otvorenom“: Veliki trg na kojm se, između ostalog, nalaze Palata Brukental (1785. god; austrijski barok) i rimokatolička, jezuitska crkva (barok; 1733. god.); Mali trg sa Savetnom kulom (XIII vek); Trg Huet sa evangelističkom katedralnom crkvom iz XIV veka (gotička bazilika); Ulica Mitropolije u kojoj se nalazi saborna crkva Erdeljske mitropolije (1906. god)... Polazak za Srbiju. Povratak u Srbiju u kasnim večernjim časovima – zavisno od uslova na putu i zadržavanja na graničnim prelazima. Kraj programa.

TERMIN PUTOVANJA HOTEL  CENA ARANŽMANA SPECIJALNA CENA
14.02.-17.02.2023.
DAN DRŽAVNOSTI
SILVA 3* 169€ 149€
09.03.-12.03.2023.
DAMAMA U ČAST-8.MART
SILVA 3* 169€ 149€

SPECIJALNA CENA VAŽI ZA OGRANIČEN BROJ MESTA

 DEVIZNI DEO IZ TABELE SE PLAĆA U DINARSKOJ PROTIVVREDNOSTI PO SREDNJEM KURSU NARODNE BANKE SRBIJE NA DAN UPLATE

 doplata za 1/1 sobu 50 evra (isključivo na upit)

 dete do 12 godina u pratnji dve odrasle osobe (na pomoćnom ležaju) ostvaruje popust 10 evra na cenu aranžmana

 dete do 6 godina (u zajedničkom ležaju) ostvaruje popust 40% na cenu aranžmana

 ne postoji mogućnost umanjenja za sopstveni prevoz

CENA ARANŽMANA OBUHVATA

 prevoz autobusom turističke klase (od 16 - 87 mesta) prosečne udobnosti na navedenoj relaciji / mesta se određuju prema datumu uplate tj sklapanja Ugovora o putovanju

 smeštaj u hotelu 3* (po lokalnoj kategorizaciji) u 1/2 i 1/2+1 (treći krevet je pomoćni ležaj manjih dimenzija - isključivo na upit) sobama na bazi 2 noćenja sa doručkom (švedski sto - samoposluživanje)

 razgledanje Brašova, Sibinja, Alba Julije i Sigišoare prema programu

 usluge turističkog vodiča / pratioca tokom putovanja

 troškove ogranizacije putovanja

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA

 putno zdravstveno osiguranje

 PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE SE PREPORUČUJE ZA PUTOVANJE U INOSTRANSTVO RADI VAŠE SIGURNOSTI

 individualne troškove – nepomenute usluge

 fakultativne izlete

 transfer iz VRŠCA – doplata 20 evra / minimum 8 putnika

 NAČIN PLAĆANJA

 30% prilikom rezervacije, ostatak isplaćeno najkasnije 7 dana pred putovanje

 platnim karticama VISA, DINA, MAESTRO, MASTER CARD

 na rate čekovima bez kamate, 40% avans, poslednja rata 2 meseca nakon putovanja, realizacija 10. ili 20. u mesecu – čekovi se deponuju u agenciji najkasnije 7 dana pred putovanje

FAKULTATIVNI IZLETI (minimum 25 pax za realizaciju)

KOMPLET IZLETA: zamak Bran, manastir Sinaja i dvorac Peleš (ulaznice uključene u cenu) 40 evra

NAPOMENA: Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, parkinga, vodiča, ulaznica, organizacije... Cene izleta podložne su promenama u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika ili u slučaju promena cena ulaznica na lokalitetima. Agencija ne snosi odgovornost promene cene ulaznica na lokalitetima u odnosu na dan izlaska programa. U slučaju nedovoljnog broja putnika, organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Izvršilac usluga na odredištu je inopartner.

OPIS SMEŠTAJA - opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera

Hotel SILVA 3* Hotel se nalazi u mestu Bušteni, oko 700 metara udaljen od centra mesta. Hotel ima aperitiv bar, restoran, parking. Sobe su 1/2 i 1/2+1 (treći krevet je pomoćni ležaj manjih dimenzija - isključivo na upit). Sobe imaju TWC, TV, mini bar, telefon... Doručak je na bazi švedskog stola – samoposluživanje. www.hotelsilva.ro/ 

MOLIMO VAS DA SE PRE ZAKLJUČENJA UGOVORA O PUTOVANJU UPOZNATE SA PROGRAMOM PUTOVANJA I POSEBNIM NAPOMENAMA KOJE SU SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA, KAO I OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA AGENCIJE TRAVELLINO 

PREMA ZAKONU O TURIZMU ORGANIZATOR PUTOVANJA IMA PROPISANU POLISU OSIGURANJA BROJ 470000053995 OD 01.10.2022. GODINE - ROK VAŽENJA 01.10.2023. GODINE, POLISA TRIGLAV OSIGURANJE A.D.O, U VISINI OD 30.000 EVRA ZA SLUČAJ INSOLVENTNOSTI ORGANIZATORA PUTOVANJA I ZA SLUČAJ NAKNADE ŠTETE KOJA SE PROUZROKUJE PUTNIKU NEISPUNJENJEM, DELIMIČNIM ISPUNJENJEM ILI NEUREDNIM ISPUNJENJEM OBAVEZA ORGANIZATORA PUTOVANJA KOJE SU ODREĐENE OPŠTIM USLOVIMA I PROGRAMOM PUTOVANJA

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 50 PUTNIKA

 U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA JE PET DANA PRE POČETKA PUTOVANJA

 AGENCIJA ZADRŽAVA PRAVO DA REALIZUJE PREVOZ UZ KOREKCIJU CENE ILI U SARADNJI SA DRUGOM AGENCIJOM

 AGENCIJA ZADRŽAVA PRAVO KOREKCIJE CENA U SLUČAJU PROMENA NA DEVIZNOM TRŽIŠTU

 AGENCIJA NE SNOSI ODGOVORNOST ZA EVENTUALNE DRUGAČIJE USMENE INFORMACIJE O PROGRAMU PUTOVANJA

 ORGANIZATOR ZADRŽAVA PRAVO PROMENE REDOSLEDA POJEDINIH SADRŽAJA U PROGRAMU

 UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA TURISTIČKE AGENCIJE TRAVELLINO

 POSEBNE NAPOMENE SU SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA

 ORGANIZATOR PUTOVANJA TURISTIČKA AGENCIJA TRAVELLINO, LICENCA OTP 86/2021, kategorija A

 broj programa 073/2022

 POSREDNIK U PRODAJI EVRO-TURS BEOGRAD, POŽEŠKA 80/I LICENCA OTP 141/2021 KATEGORIJE A

 

 

 


Informacije
Newsletter lista
Poslednje dodato