EU DIGITALNI ZELENI SERTIFIKAT

EU DIGITALNI ZELENI SERTIFIKAT

 

Potvrda o izvršenoj vakcinaciji protiv COVID-19, rezultatima testiranja na zaraznu bolest SARS-CoV-2 i oporavku od bolesti COVID-19 koja je EU kompatibilna.

Šta predstavlja EU Digitalni zeleni sertifikat?
EU Digitalni zeleni sertifikat (EU DZS) predstavlja novi tip sertifikata koji je namenjen našim građanima prilikom putovanja u neku od zemalja Evropske unije, kao i u zemlje izvan EU koje koriste standard sertifikata EU Digital COVID Certificate. Spisak zemalja koja prihvataju ovaj standard sertifikata dostupan je na linku Evropske komisije.

Koje podatke obuhvata EU DZS?
EU Digitalni zeleni sertifikat, pored ličnih podataka građana, obuhvata jedan od sledećih podataka:

- primljena vakcina,
- test (PCR i antigenski test),
- oporavak od zarazne bolesti COVID-19.

EU Digitalni zeleni sertifikat se kreira za svaki događaj (vakcinu, test ili oporavak) pojedinačno. To znači da ukoliko ste npr. primili 3 doze vakcine i imate 1 rezultat testa, dobićete ukupno 4 dokumenta (sertifikata) za svaku vakcinu i za rezultat testa na imejl koji ste naveli. Svaki dokument imaće svoj QR kod koji je zaštićen i sadrži kompletne informacije o tom testu.

VAŽNO: Rezultati testova se prikazuju isključivo ukoliko su urađeni u referentnim državnim laboratorijama.

Kako se koristi EU DZS?
Svaka zemlja koja je članica EU ili koristi standard sertifikata EU Digital COVID Certificate definiše uslove za ulazak u svoju zemlju (koje vakcine prihvataju, trajanje rezultata testa itd.). Neophodno je da se upoznate sa pravilima zemlje u koju putujete na zvaničnim veb prezentacijama.

Takođe, EU DZS ne predstavlja putnu ispravu i već je neophodno da posedujete pasoš.

Vaš EU DZS možete odštampati ili čuvati u svom telefonu, a u najkraćem periodu biće dostupne i posebne mobilne aplikacije za očitavanje i čuvanje sertifikata. Preporučuje se da prilikom putovanja ponesete sve sertifikate koje vam stignu putem imejla.

Kako da dobijem svoj EU DZS?
Da biste dobili EU Digitalni zeleni sertifikat, potrebno je da budete registrovan i prijavljen korisnik Portala eUprava. Nakon što se prijavite, pokazaće Vam se zeleno dugme Pokreni uslugu. Potrebno je da kliknete taster Pokreni uslugu, proverite Vaše podatke, upišete broj pasoša, potvrdite imejl adresu i za par minuta poslaćemo Vam sertifikat na imejl koji ste naveli.

 

 PRIMER POPUNJAVANJA EU DIGITALNOG ZELENOG SERTIFIKATA

 TURISTIČKA AGENCIJA EVRO-TURS NE IZDAJE EU DIGITALNE ZELENE SERTIFIKATE NA NAŠEM SAJTU JE SAMO  UPUSTVO POPUNJAVANJA EZS